A Number. A Letter. A Smile. este un proiect care se adresează copiilor și tinerilor defavorizați din cadrul Liceului Tehnologic „Sava Brancovici”, Ineu, județul Arad, deoarece beneficiarii asociației noastre din acest oraș au o situație socială mai precară.

Motivația Asociației Sirinia în implementarea acestui proiect reprezintă generarea de schimbări pozitive în viața copiilor și tinerilor care provin din familii defavorizate din Ineu, care prin aceste activități vor avea posibilitatea de a schimba rutina zilelor obișuite petrecute pe stradă, cu zile diferite în care vor învăța lucruri folositoare și benefice viitorului lor. Totodată dorim să diversificăm și programul elevilor adolescent, oferindu-le șanse de îmbunătățire a abilităților pe care le au, sau de dezvoltare a altora noi.
Obiectivul principal al proiectului este prevenirea abandonului social și familial, promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor, promovarea educației non-formale, încurajarea tinerilor să adopte o atitudine responsabilă. Beneficiarii având ocazia să învețe lucruri noi despre alte culture, să își facă prieteni noi.
În cadrul celor 8 luni de stagiu, voluntarii vor derula activități educative non-formale „Clubul de după școală”, acțiune menită să creeze un cadru favorabil dezvoltării individuale, urmând caracteristicile și aptitudinile fiecărui participant, în vederea valorificării talentului. Al doilea calup de activități ”Să gândim global”, care implică acțiuni ce vor dezvoltarea identității civice, înțelese ca sentiment de apartenență la comunitate și de responsabilitate în ceea ce privește bunăstarea acesteia, este punctual de pornire în identificarea intereselor comune și ”Toți sub același soare”, subactivități menite să stimuleze dialogul intercultural, eliminarea unor stereotipuri și prejudecăți, și, totodată, atrăgând atenția asupra frumuseții diversității.

blog icon sirinia