arad8Din luna septembrie 2013, Asociatia Sirinia desfasoara activitati sociale si educationale in Scoala Generala Nr. 3 “Iosif Moldovan”, Arad, in baza unui acord de colaborare incheiat. Pe parcursul anului 2013/2014 s-a implemantat proiectul “Impreuna pentru a deveni ceea ce putem fi”.

Scopul activitatilor fiind oferirea unei posibilitati pentru 27 de elevi proveniti din medii defavorizate economic, social, de a-şi manifesta şi dezvolta talentul, aptitudinile într-un mediu organizat, atractiv şi prietenos, prin participarea la cluburile organizate de membrii Asociatiei Sirinia in cadrul scolii. Prin acest proiect am urmarit sa elaboram programe adecvate nevoilor reale de dezvoltare personală ale elevului. Ele vizează prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, crearea unui mediu atractiv şi prietenos precum şi o ofertă accesibilă şi variată, generând schimbarea în cunoştinţe, comportament, atitudine, abilităţi, înţelegerea valorilor şi dezvoltarea talentelor. Aceste programe se vor derula în cadrul atelierelor de: îndemânare şi design, de exersarea a limbii engleze, săptămânal, în afara orelor de curs.